GRØNA SKYSSTASJON

LIV OG RØRE PÅ TUNET

Grøna Skysstasjon har historie helt tilbake til slutten av 1500-tallet. Grøna har bla.vært en sætringsplass for garden Hovinsholm på Helgøya. De fraktet kyrne med flåter over Mjøsa og gikk oppover fra Skreia med buskapen. På slutten av 1700-tallet ble det anlagt skysstasjoner langs Den Trondhjemske Kongevegen og Grøna ble valgt ut til å være en av disse. Hovedbygningen,som antagelig er fra 1600-tallet,ble bygd på for å huse reisende langs Kongevegen. I ca 100 år fungerte Grøna som skysstasjon.

Familien Vingebakken kjøpte plassen i 2011 og begynte på et stort restaureringsprosjekt som fortsatt pågår og målet er at Grøna skal framstå slik den gjorde på midten av 1800-tallet. Vårt ønske er at Grøna skal brukes til kulturformidling i ulike sammenhenger.